Gyno-Pevaryl

 • Skład

  1 globulka dopochwowa zawiera 50 mg lub 150 mg azotanu ekonazolu.

 • Działanie

  Pochodna imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na bakterie Gram-dodatnie. Ekonazol działa uszkadzając błony komórkowe. Dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych. Prawdopodobnie miejscem działania ekonazolu są rodniki acylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych fosfolipidów błony. U ludzi lek słabo wchłania się po podaniu dopochwowym lub miejscowym. Maksymalne stężenie leku i (lub) jego metabolitów, wynoszące 15 ng/ml lub 65 ng/ml w osoczu lub surowicy, obserwowano w ciągu 1-2 dni po podaniu globulek zawierających 50 lub 150 mg azotanu ekonazolu . Wchłonięciu ulegało 5-7% podanej dawki. Lek i (lub) jego metabolity w krążeniu ogólnym są silnie związane z białkami surowicy (>98%). Ekonazol podlega w dużym stopniu przemianom metabolicznym, obejmującym utlenianie, deaminację i (lub) O-dealkilację. Metabolity wydalane są zarówno z moczem, jak i z kałem.

 • Wskazania

  Grzybica sromu i pochwy.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu.

 • Środki ostrożności

  Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania leku u dzieci i młodzieży do 16 rż. oraz u pacjentek powyżej 65 lat. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu z krążkiem dopochwowym lub prezerwatywą lateksową ze względu na możliwość zmniejszenia skuteczności środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy. Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy poinformować o możliwej ich inaktywacji przez leki dopochwowe stosowane miejscowo. Preparatu nie należy kojarzyć z innym, stosowanym zewnętrznie lub wewnętrznie leczeniem narządów płciowych. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia nasilonych objawów podrażnienia lub uczulenia. U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.

 • Ciąża i laktacja

  Nie należy stosować w I trymestrze ciąży, chyba że ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. W II i III trymestrze ciąży można stosować, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Stosując preparat u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: rumień. Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry, ból, podrażnienie i obrzęk w miejscu podania. Ponadto może wystąpić: świąd, uczucie pieczenia skóry, wysypka, uczucie pieczenia sromu i pochwy.

 • Działanie z innymi lekami

  U pacjentek stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia ekonazolem i kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR). Lek hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczoną dostępność ogólnoustrojową po podaniu dopochwowym jest mało prawdopodobne wystąpienie interakcji mających znaczenie kliniczne.

 • Dawkowanie

  Preparat wprowadza się głęboko dopochwowo. Globulki 0,05 g: 1 globulka na dobę przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować przez cały zalecony czas, także wówczas, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią. Globulki 0,15 g: 1 globulka na dobę, na noc, przez 3 kolejne dni. W razie nawrotu choroby lub pozytywnego wyniku posiewu tydzień po zakończeniu leczenia, kurację należy ponowić.

 • Danych o lekach dostarcza: