Exacyl

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 500 mg kwasu traneksamowego. 10 ml roztworu doustnego zawiera 1 g kwasu traneksamowego. Tabletki zawierają sacharozę.

 • Działanie

  Lek przeciwfibrynolityczny, aminokwas. Hamuje fibrynolityczną aktywność plazminy. Kwas traneksamowy tworzy kompleks z plazminogenem i pozostaje w tym połączeniu po przekształceniu plazminogenu w plazminę. Plazmina związana z kwasem traneksamowym wykazuje zmniejszone działanie na fibrynę, w porównaniu z wolną plazminą. Kwas traneksamowy podany doustnie w dawce 20 mg/kg szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. C max po podaniu doustnym wynosi 2-3 h. Jest wydalany w 90% w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 12 h. Przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego (z niewielkim opóźnieniem) i do łożyska.

 • Wskazania

  Krwawienia spowodowane pierwotną uogólnioną fibrynolizą. Krwawienia związane ze stosowaniem leków o działaniu fibrynolitycznym. Krwawienia związane z miejscową fibrynolizą w przypadku: krwawień z dróg rodnych (spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi oraz występujących wtórnie do urazów, zakażeń lub zmian zwyrodnieniowych macicy), krwawień z przewodu pokarmowego, krwiomoczu z dolnych dróg moczowych (spowodowanego gruczolakiem gruczołu krokowego, nowotworami złośliwymi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, kamicą nerkową lub krwawieniami z dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych gruczołu krokowego i układu moczowego), krwawień związanych z zabiegami otolaryngologicznymi (np. wycięcie migdałków).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zakrzepica żylna w wywiadzie (zakrzepica żył głębokich, zator płuc). Zakrzepica tętnicza w wywiadzie (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar). Fibrynoliza wtórna do koagulopatii ze zużycia czynników krzepnięcia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ryzyko kumulacji leku). Drgawki w wywiadzie. Ze względu na zawartość skrobi pszennej tabletek nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na gluten lub nietolerancją glutenu.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie podawać pacjentom z czynnikami ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, zwłaszcza kobietom otrzymującym skojarzoną terapię estrogenowo-progesteronową (doustne środki antykoncepcyjne, HTZ). Przed zastosowaniem leku należy ocenić czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Należy go natychmiast odstawić w przypadku wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. W przypadku długotrwałego stosowania kwasu traneksamowego, wskazane jest regularne wykonywanie badań okulistycznych. Należy wziąć pod uwagę możliwość zaburzeń widzenia (w tym osłabienie widzenia, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia kolorów) i w razie potrzeby przerwać leczenie. W przypadku krwiomoczu pochodzenia nerkowego istnieje ryzyko mechanicznego bezmoczu związanego z utworzeniem się kamienia wewnątrz moczowodu. Ostrożnie stosować u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować kwasu traneksamowego w postaci tabletek. Skrobia pszenna, zawarta w tabletkach, może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu, dlatego lek może być stosowany u pacjentów z chorobą trzewną. Dane dotyczące skuteczności, dawkowania oraz bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci są ograniczone.

 • Ciąża i laktacja

  Kwas traneksamowy przenika przez łożysko, należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Kwas traneksamowy przenika do mleka matki, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często: nudności, wymioty, biegunka. Niezbyt często: skórne reakcje alergiczne. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne; drgawki (zwłaszcza w przypadku występowania czynników ryzyka lub drgawek w wywiadzie, lub także w przypadku niewłaściwego zastosowania leku); zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia barw; złe samopoczucie z niedociśnieniem tętniczym, z zaburzeniami świadomości lub bez (zwykle po zbyt szybkim wstrzyknięciu dożylnym, wyjątkowo po podaniu doustnym), zakrzepica żył lub tętnic w różnych częściach ciała.

 • Działanie z innymi lekami

  Witamina K1 i metylosiarczan tiemonium powodują niewielkie zwiększenie działania kwasu traneksamowego. Etamsylat in vitro powoduje niewielkie zmniejszenie działania kwasu traneksamowego. Działanie kwasu traneksamowego może być zmniejszone na skutek jednoczesnego podawania leków trombolitycznych. Teoretyczne istnieje ryzyko zwiększonego potencjału tworzenia skrzepliny, np. w przypadku jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: 2-4 g/dobę w 2-3 dawkach. Dzieci: 20 mg/kg mc./dobę. W niewydolności nerek, z powodu ryzyka kumulacji leku, dawkę kwasu traneksamowego należy zmniejszyć odpowiednio do stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Jeżeli stężenie kreatyniny wynosi 120-250 µmol/l - dawka leku to 10 mg/kg mc. 2 razy na dobę; 250-500 µmol/l - 10 mg/kg mc. raz na dobę; powyżej 500 µmol/l - 5 mg/kg mc. raz na dobę lub10 mg/kg mc. co 48 h.

 • Uwagi

  Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić zawroty głowy. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: