Ephedrinum hydrochloricum WZF

 • Skład

  1 ampułka (1 ml) zawiera 25 mg chlorowodorku efedryny.

 • Działanie

  Nieselektywny sympatykomimetyk. Działa głównie pośrednio przez nasilanie uwalniania noradrenaliny z zakończeń neuronów i hamowanie jej wchłaniania zwrotnego. Efektywnie rozszerza mięśnie gładkie oskrzeli. Przyspiesza zwolnioną czynność serca i zwiększa siłę jego skurczu. Zwęża naczynia obwodowe, przez co może prowadzić do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Zatrzymywanie moczu po podaniu efedryny jest wynikiem skurczu zwieracza i jednoczesnego zwiotczenia pęcherza moczowego. Lek zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, może hamować perystaltykę. Efedryna dobrze przenika przez barierę krew-mózg, po jej podawaniu obserwuje się objawy słabego pobudzenia ośrodkowego. Lek pobudza ośrodek oddechowy. Rozszerza źrenice, nie wpływając na odruchy źrenic na światło. Po kilkakrotnym podaniu leku występuje zjawisko tachyfilaksji. Działanie zwężające naczynia po wstrzyknięciu domięśniowym pojawia się po około 10-20 min i utrzymuje się do 1 h. Po podaniu podskórnym działanie leku rozpoczyna się nieco później. Lek jest metabolizowany częściowo w wątrobie i wydalany z moczem głównie w postaci niezmienionej (10% jako norefedryna). Wydalanie nerkowe zależy od pH moczu: przy pH 5 T0,5 wynosi 3 h, przy pH 6,3 T0,5 wynosi 6 h.

 • Wskazania

  Stany skurczowe dróg oddechowych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na efedrynę lub inne aminy sympatykomimetyczne. Nadciśnienie tętnicze lub inne choroby układu krążenia. Znieczulenie ogólne cyklopropanem lub halotanem. Nadczynność tarczycy. Cukrzyca. Jaskra z zamkniętym kątem. Ciśnienie tętnicze powyżej 130/80 mm Hg u kobiet w ciąży.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z dławicą piersiową oraz u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego. Należy unikać długotrwałego stosowania efedryny u pacjentów z nerwicą. U pacjentów z cukrzycą efedryna zwiększa ryzyko hipoglikemii.

 • Ciąża i laktacja

  Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić: zwiększenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna, kołatanie serca, tachykardia i inne zaburzenia rytmu serca, biegunka, nudności i wymioty, ból brzucha, nerwowość, niepokój, drżenia, ból głowy, trudności z zasypianiem, trudności w oddawaniu moczu aż do zatrzymania moczu, szczególnie u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego oraz rzadkie przypadki reakcji alergicznych w postaci wysypki skórnej. Efedryna może powodować zaburzenia o charakterze psychotycznym, jak depresja, paranoja, omamy. Po stosowaniu dawek większych niż zalecane mogą wystąpić drgawki. Po długotrwałym podawaniu leku nie dochodzi do jego kumulacji, jednak obserwowano wystąpienie tolerancji i uzależnienia, które wiąże się ze wzrostem agresywności i zaburzeniami o charakterze psychozy schizofrenicznej.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie należy stosować efedryny jednocześnie z inhibitorami MAO typu A (lub nieselektywnymi) ze względu na nasilenie działania hipertensyjnego. Efedryna działa przeciwstawnie do leków obniżających ciśnienie tętnicze. Acetazolamid i inne związki alkalizujące mocz powodują zwiększenie stężenia leku we krwi i mogą nasilać jego działanie toksyczne. Jednoczesne stosowanie efedryny z glikozydami nasercowymi lub środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym (cyklopropan, halotan) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Oksytocyna nasila działanie hipertensyjne leku. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne hamują efekt zwiększenia ciśnienia powodowany przez efedrynę. Salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny nasilają działanie niepożądane efedryny na układ krążenia - nie powinny być stosowane jednocześnie. Dopuszcza się ostrożne stosowanie salbutamolu lub leków pobudzających układ współczulny w małych dawkach, w postaciach do inhalacji.

 • Dawkowanie

  Dorośli: domięśniowo lub podskórnie 12,5-25 mg; maksymalnie do 150 mg w ciągu 24 h w dawkach podzielonych. Dzieci: podskórnie 3 mg/kg mc. na dobę lub 25-100 mg/m2 pc. na dobę w 4-6 dawkach.

 • Uwagi

  Lek nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Po dawkach znacznie większych niż zalecane lub u osób szczególnie wrażliwych, efedryna może wywołać nadmierną pobudliwość nerwową i może wpływać niekorzystnie na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów.

 • Danych o lekach dostarcza: