Clinomel

 • Skład

  Gotowy do użycia pojemnik zawiera 3 komory: jedna z emulsją tłuszczową, druga z roztworem aminokwasów z elektrolitami, trzecia z roztworem glukozy z wapniem. 1000 ml emulsji N4-550 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 20 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 4,56 g L-alaniny, 2,53 g L-argininy, 2,27 g glicyny, 1,05 g L-histydyny, 1,32 g L-izoleucyny, 1,61 g L-leucyny, 1,28 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 1,6 g), 0,88 g L-metioniny, 1,23 g L-fenyloalaniny, 1,5 g L-proliny, 1,1 g L-seryny, 0,92 g L-treoniny, 0,39 g L-tryptofanu, 0,09 g L-tyrozyny, 1,27 g L-waliny,1,73 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,89 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 80 g glukozy (jako glukoza jednowodna 88 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 630 kcal; osmolarność - 840 mOsmol/l; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 40 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 3,6 g, aminokwasów - 22 g. 1000 ml emulsji N5-800 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 5,8 g L-alaniny, 3,22 g L-argininy, 2,89 g glicyny, 1,34 g L-histydyny, 1,68 g L-izoleucyny, 2,05 g L- leucyny, 1,63 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,03 g), 1,12 g L-metioniny, 1,57 g L-fenyloalaniny, 1,91 g L-proliny, 1,4 g L-seryny, 1,17 g L-treoniny, 0,5 g L-tryptofanu, 0,11 g L-tyrozyny, 1,62 g L-waliny, 2,06 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,75 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 100 g glukozy (jako glukoza jednowodna 110 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 910 kcal; osmolarność - 1020 mOsmol/l; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 50 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 4,8 g, aminokwasów - 28 g. 1000 ml emulsji N6-900 otrzymanej po zmieszaniu zawartości komór zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 7,04 g L-alaniny, 3,91 g L-argininy, 3,5 g glicyny, 1,63 g L-histydyny, 2,04 g L-izoleucyny, 2,49 g L-leucyny, 1,97 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,47 g), 1,36 g L- metioniny, 1,91 g L-fenyloalaniny, 2,31 g L-proliny, 1,7 g L-seryny, 1,43 g L-treoniny, 0,61 g L-tryptofanu, 0,13 g L-tyrozyny, 1,97 g L-waliny, 2,37 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,61 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu, 120 g glukozy (jako glukoza jednowodna 132 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 1015 kcal; osmolarność - 1190 mOsmol; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 56 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 5,6 g, aminokwasów - 34 g. 1000 ml emulsji N7-1000 otrzymanej po zmieszaniu zawartości zawiera odpowiednio: 40 g oczyszczonego oleju sojowego, 2,4 g oczyszczonych fosfatydów jaja kurzego, 5 g glicerolu, 0,06 g oleinianu sodu, 8,28 g L-alaniny, 4,6 g L-argininy, 4,12 g glicyny, 1,92 g L-histydyny, 2,4 g L-izoleucyny, 2,92 g L-leucyny, 2,32 g L-lizyny (jako chlorowodorek lizyny 2,9 g), 1,6 g L-metioniny, 2,24 g L- fenyloalaniny, 2,72 g L-proliny, 2 g L-seryny, 1,68 g L-treoniny, 0,72 g L-tryptofanu, 0,16 g L-tyrozyny, 2,32 g L-waliny, 2,72 g triwodnego octanu sodu, 2,09 g dwuzasadowego octanu potasu, 0,47 g chlorku sodu, 0,41 g sześciowodnego chlorku magnezu 160 g glukozy (jako glukoza jednowodna 176 g), 0,26 g dwuwodnego chlorku wapniowego. Wartość energetyczna całkowita 1000 ml mieszaniny wynosi 1200 kcal; osmolarność - 1470 mOsmol; pH 6, zawartość sodu - 28 mmol, potasu - 24 mmol, magnezu - 2 mmol, wapnia - 1,8 mmol, jednowodorofosforanów - 12 mmol, octanu - 60 mmol, chloru - 32 mmol, azotu - 6,6 g, aminokwasów - 40 g.

 • Działanie

  Emulsja przeznaczona do odżywiania pozajelitowego zawierająca zestaw 15 L-aminokwasów (w tym 8 niezbędnych), elektrolity, glukozę oraz oczyszczony olej sojowy.

 • Wskazania

  Żywienie pozajelitowe w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości odżywiania doustnego lub dojelitowego lub gdy jest ono przeciwwskazane.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki mieszaniny. Niewydolność nerek w przypadku braku możliwości do hemodializy, hemofiltracji, hemo-diafiltracji. Ciężka niewydolność wątroby. Zaburzenia w przemianach aminokwasów. Kwasica metaboliczna. Niewydolność nadnerczy. Śpiączka. Ogólne przeciwwskazania do podawania wlewów, np. obrzęk płuc, nadmierne nawodnienie, niewyrównana niewydolność układu krążenia. Poważna hiperlipidemia.

 • Ciąża i laktacja

  Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią nie zostało ustalone (brak badań klinicznych).

 • Efekty uboczne

  Przedawkowanie lub zbyt szybki wlew oraz zawartość emulsji tłuszczowej mogą spowodować wystąpienie ostrych objawów, takich jak: wzrost temperatury ciała, pocenie się, dreszcze, ból głowy, duszności, objawy hiperwolemii, kwasicy, hiperglikemii, glukozurii oraz wzrost ciśnienia osmotycznego. W takich sytuacjach należy przerwać podawanie wlewu.

 • Dawkowanie

  Preparat N4-550 we wlewie przez żyły obwodowe lub żyłę główną. Preparaty N5-800, N6-900 oraz N7-1000 we wlewie przez żyły główne. Dorośli: 0,16-0,35 g azotu na dobę (1- 2 g aminokwasów/kg m.c./dobę). Dzieci: 0,35-0,45 g azotu na dobę (2-3 g aminokwasów/kg m.c./dobę). Szybkość wlewu należy dostosować do dawki, charakterystyki roztworu, całkowitej objętości wlewu przewidzianej do przetoczenia w ciągu doby i czasu trwania wlewu. W przypadku konieczności podawania choremu dożylnie innych leków należy sprawdzić ich zgodność farmaceutyczną. Pacjenci otrzymujący przez dłuższy czas żywienie parenteralne oraz znacznie wyniszczeni dodatkowo powinni otrzymać suplementację witamin i pierwiastków śladowych.

 • Uwagi

  Podczas leczenia wymagane jest monitorowanie stężenia elektrolitów we krwi i moczu oraz przeprowadzanie rutynowych badań laboratoryjnych. Częstość i rodzaj badań należy dostosować do stanu ogólnego pacjenta. Szczególnej kontroli wymagają dzieci, osoby starsze, chorzy z niewydolnością wątroby, nerek, płuc, z zaburzeniami układu krzepnięcia, z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej.

 • Danych o lekach dostarcza: