Calcium chloratum WZF

 • Skład

  1 ampułka (10 ml) zawiera 1,0 g chlorku wapnia (183 mg Ca).

 • Działanie

  Preparat wapnia przeznaczony do podawania pozajelitowego. Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych. Jest niezbędny w wielu procesach, m.in. przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, czynności mięśni, prawidłowym rozwoju układu kostnego, procesach krzepnięcia krwi, aktywacji niektórych enzymów, przepuszczalności błon komórkowych i naczyń. Podanie preparatu pozwala na szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia w organizmie.

 • Wskazania

  Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia. Zatrucia: antagonistami wapnia z objawami zaburzeń krążenia (spadek ciśnienia krwi, zaburzenia przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami. Resuscytacja krążeniowa. Znaczna hiperkaliemia ze zmianami EKG.

 • Przeciwwskazania

  Hiperkalcemia. Hiperkalciuria. Kamica nerkowa. Ostra niewydolność nerek. Migotanie komór.

 • Środki ostrożności

  Nie należy stosować preparatu w leczeniu hipokalcemii wynikającej z niewydolności nerek. Nie zaleca się podawania chlorku wapnia pacjentom z kwasicą oddechową lub niewydolnością oddechową. Chlorku wapnia w postaci roztworu do wstrzykiwań nie wolno podawać niemowlętom doustnie, ponieważ może wystąpić ciężkie podrażnienie przewodu pokarmowego. Niemowlętom nie wykonywać iniekcji do żył znajdujących się na głowie.

 • Ciąża i laktacja

  Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w ciąży. Chlorek wapnia przenika przez łożysko. W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Chlorek wapnia przenika do mleka matki w bardzo małych ilościach, nie wywierając wpływu na dziecko.

 • Efekty uboczne

  Może wystąpić pieczenie, mrowienie i uczucie ucisku w miejscu podania. Niekiedy umiarkowany spadek ciśnienia krwi.

 • Działanie z innymi lekami

  Nasila toksyczne działanie preparatów naparstnicy (zaburzenia rytmu serca). Osłabia działanie tetracyklin oraz bifosfonianów. Tiazydowe leki moczopędne mogą nasilać ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

 • Dawkowanie

  Indywidualne, zależnie od stopnia niedoboru wapnia. Dożylnie (z szybkością 1-2 ml/min). Po zakończeniu podania pacjent powinien przez kilka minut pozostać w pozycji leżącej. Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia: dorośli 5-10 ml podać bardzo powoli, kolejną dawkę można podać po przerwie 1-3 dniowej, w zależności od odpowiedzi pacjenta i wyników oznaczeń stężenia wapnia w surowicy; dzieci 0,2 ml/kg mc./dawkę (20 mg/kg mc./dawkę) podać bardzo powoli, maksymalna dawka 1-10 ml na dobę. Zatrucia: antagonistami wapnia z objawami zaburzeń krążenia (spadek ciśnienia krwi, zaburzenia przewodnictwa), siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami: dorośli początkowo 5 ml podać natychmiast po stwierdzeniu zatrucia, jeżeli zajdzie potrzeba, dawkę można powtarzać. Resuscytacja krążeniowa: dorośli 5-10 ml podać bardzo powoli. Znaczna hiperkaliemia ze zmianami EKG: dorośli, preparat powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą EKG.

 • Uwagi

  W trakcie stosowania należy monitorować stężenie wapnia w surowicy.

 • Danych o lekach dostarcza: